Otevřené krby

Nejstarší zmínky o otevřených krbech sahají až do středověku, klasicky řešené zděné vnitřní krby s otevřeným ohništěm nejsou příliš vhodné na vytápění. Téměř veškerá energie získaná spalováním dřeva odchází přímo do komína. Účinnost takového krbu je obecně pouze do 15%. Ovšem v případě, že jde především o romantiku praskajícího ohně, je tento druh krbu ten pravý.

Otevřené krby jsou vhodné do pergol a altánů, kde nehledíme na účinnost ale na krásu a blízkost otevřeného ohně.

Krby otevřené je možno postavit jak jednostranně otevřené tak i ze dvou, tři a čtyř stran. Na trhu je nepřeberné množství druhu obezdění a dekoru. Římsy dřevěné i mramorové. Každý krb je unikát a originál.

Otevřené krby jsou svojí specifikací velice náročné na správné stavební postupy. Jeden z hlavních aspektů tvoří komín, který musí odpovídat požadované stavbě. Nelze napojit velký otevřený krb na malý komín a opačně. Tyto krby pracují s ohromným množstvím vzduchu a spalin, který je třeba bezpečně a správně odvádět. Zakouření při každém zatopení se stává velice nepříjemnou záležitostí, protože pravidelné zadýmení vám udělá z jakkoli krásného místa udírnu.

Při jakékoli stavbě krbu se obracejte na kvalitní kamnáře, kteří vám postaví dílo v požadované kvalitě. Opravy a přestavba je finančně náročná a nemusí se vyplatit.