Velikost akumulační hmoty

Velikosti akumulace

Při realizaci kamen je kladen velký důraz na správný návrh velikosti akumulační hmoty. Velikost této hmoty rozdělujeme do tří kategorii.

  • Lehká kamna
  • Středně těžká kamna
  • Těžká kamna

Lehká kamna

Tento druh kamen je vhodný do prostoru, kde je kladen požadavek na rychlý náběh teploty a potřebu snížit váhový limit na zatížení podlahy (lehkost – méně akumulačního materiálu). Teplota povrchu kamen a teplota pláště může dosahovat až 100°C. Zejména se jedná o kamna sloupová a “tahovky”. Další předností je dostupnější pořizovací cena při zachování velice kvalitního provedení stavby.


Středně těžká kamna

Jedná se o nejvíce realizovaný druh kamen v poměru cena- akumulační hmota. Výrazné navýšení akumulačního materiálu má vliv na pomalejší náběh teploty a teplota pláště je kolem 80°C. Tento druh kamen je vhodný do trvale obývaných prostor, kde interval přikládání je kolem 8 hodin. Sálání je patrné až za 2 hodiny po zatopení. Váha těchto kamen se pohybuje kolem 800kg/m³.


Těžká kamna

Při realizaci těžkých kamen je nutno toto zohlednit již v projektu před samotnou stavbou domu. Hmotnost těžkých kamen je i několik tun a musí být brán zřetel na nosnost podlahy. S nadsázkou by se dalo říct, že se postaví kamna a kolem nich dům. Akumulační hmota kamen zajistí interval přikládání od 12 hodin a více. Povrchová teplota kamen se pohybuje do 60°C.

Kachlová kamna vám zajistí nejen vytápění prostoru, ve kterém se nachází, ale také prostor přes stěnu nebo v patře nad topidlem sálavým způsobem za pomoci hypokaustového systému.